Shito-ryu

História

Zakladateľom školy Shito ryu je majster Kenwa Mabuni (1889-1952), žiak majstrov menom Anko Itosu (1831-1916) a Kanryo Higaonna (1853- 1916).

     

Kenwa Mabuni

Zdroj obrázkov: Shitokai.com

Znak Shito-ryu karate:

 

Technická charakteristika:

Zakladateľom Shito Ryu je majster Kenwa Mabuni (1889-1952). Názov Shito vznikol spojením počiatočných slabík mien jeho učiteľov, ktorími boli Yasutune Anko Itosu (1831-1916) a Kanryo Higaonna (1853-1916). Smer Shito Ryu je často opisovaný ako kombinácia smeru Shotokan a Goju ryu. Je to tým, že Shito ryu obsahuje princípy zo Shorin ryu ako aj zo Shorei ryu. Zo Shorin ryu si zobralo rýchlosť a zo Shorei ryu zasa tvrdosť a dýchanie. Preto sa v Shito ryu môžeme stretnúť s kata typickými pre Shorei ryu (Sanchin) tak aj s kata tpickými pre Shorin ryu (Bassai). Okrem týchto kata obsahuje Shito ryu aj čínske kata pochádzajúce zo štýlu Bieleho žeriava (Nipaipo) a kata vytvorené samotným zakladateľom Shito ryu - Kenwom Mabunim (Kensho). Štýl Shito ryu je úzko spojený s Kobudo (umenie zaoberajúce sa poľnohospodárskym náradím) a niekedy aj s Iaido (umenie meča). 

 Zdroj: KarateWeb

 Zoznam Shito - ryu kata:

 
1.                                        Pinan Nidan
2.                                       Pinan Shodan
3.                                       Pinan Sandan
4.                                       Pinan Yodan
5.                                       Pinan Godan
6.                                       Bassai Sho
7.                                       Bassai Dai
8.                                       Kosokun Sho
9.                                       Kosokun Dai
10.                                    Kosokun Shiho
11.                                     Itosu Rohai 1,2,3
12.                                    Ishimine Bassai
13.                                    Wanshu
14.                                    Chintei
15.                                    Chinto
16.                                    Gojushiho
17.                                    Jitte
18.                                    Jion
19.                                    Jiin
20.                                   Sanchin
21.                                    Tensho
22.                                   Saifa
23.                                   Seienchin
24.                                   Senseru
25.                                   Shisochin
26.                                   Seipai
27.                                   Seisan
28.                                   Kururunfa
29.                                   Suparinpei
30.                                   Sochin
31.                                    Niseishi
32.                                   Unshu
33.                                   Shinsei – Fukyu kata
34.                                   Juroku
35.                                   Aoyagi
36.                                   Myojo
37.                                   Matsukase
38.                                   Shimpa