Naši hlavní sponzori

  

Našu činnosť podporujú

Ďalší sponzori klubu

PD Kolárovo

 

 

Klub:

Karate klub Taiyó Kolárovo bol založený v roku 1996. Štýlovo sa hlásime k tradičnej škole SHITO - RYU. Meno klubu Taiyó v preklade znamená slnko. Meno Taiyó bolo zvolené z dôvodu, že karate pochádza z Japonska a o Japonsku sa hovorí aj ako o krajine vychádzajúceho slnka. Zakladatelia klubu boli Mgr. Miloš Cais, Ondrej Kolár, Tibor Kiss a Renáta Antalová. Poslaním klubu je naučiť cvičenca ovládať telo a ducha. Usmerniť mládež k športovému životu a výuka sebaobrany. Od roku 1996 náš klub vychoval kvalitních karatistov a pretekárov, ktorí reprezentujú náš klub na vysokej úrovni nielen doma, ale aj v zahraničí. Klub organizuje sústredenia, súťaže, skúšky technickej vyspelosti, ukážky karate, semináre a členské schôdze. Klub je členom: Západoslovenského zväzu karate, Slovenského zväzu karate ,Slovenskej Shito - ryu asociácie a Európskej Shito-ryu asociácie.

 

Registrácia na súťaže:

Klaudia Bogárová

Miesto tréningov :
Telocvičňa TAIYÓ DOJO, adresa: Športová ubytovňa (prízemie) na Športovej ulici.

 

Označenia cvičencov:
Žltý pás 8. kyu
Oranžový pás 7. kyu
Zelený pás 6. kyu
Modrý pás 5. kyu
Fialový pás 4. kyu
Hnedý pás s jedným čiernym pásikom 3. kyu /
Hnedý pás s dvomi čiernymi pásikmi 2. kyu//
Hnedý pás s troma čiernymi pásikmi 1. kyu///
Čierny pás 1. dan - majstrovký stupeň


Karate odev / karate - gi / môže byť len čistý a biely!

Znak klubu:

 

Pozrite si video o nás :

https://www.youtube.com/watch?v=-yVlx6rtrOM

 

Partnerské linky:

 

-
EKF Championschips Cyprus 2016
1 2 3 4 5